Sürdürülebilir Kalite

Türkiye’de Kanatlı Sektörü, kaliteli üretimi sürekli sağlayabilecek kalite sistemine sahiptir ve bu tesadüfî bir kalite değil, sürekliliği çeşitli ulusal ve uluslararası disiplinlerle yerleştirilmiş bir kalitedir. İşletmeler; devlet, özel sektör ve uluslararası denetim kurumları tarafından sürekli denetlenmektedir. Ülkemizde kanatlı işletmeleri Globalgap – Eouropgap, HCCP, İSO 22000, BRC ve benzeri kalite belgelerine sahiptir.

Bütün bu kalite güvence sistemlerinin başarıyla uygulanması hammaddeden başlayarak, tüketimin son aşamasına kadar belirli noktalarda kontroller ve analizler ile üretici, işletmeci, tüketici eğitimi ve işletmelerin kendi oto kontrollerinin tesis edilmesiyle mümkün kılınmıştır. Etkin bir kontrol sistemi oluşturmada devlet kontrolünün yanı sıra tüketicinin gıda kontrolü yapması daha kaliteli ve sağlıklı ürünler için en etkili yoldur. Bu itibarla ülkemizde kamu kuruluşları, gıda sektörü, üniversiteler, tüketici dernekleri ve medya her zaman işbirliği içindedir.

TSE tarafından kabul edilen standartlar “Türk Standardı” olarak adlandırılmaktadır.“Uluslararası Standardizasyon örgütü” ISO 9000 kalite standartları tüm dünyada yayılmış ve Avrupa Birliği ülkeleri bu standartları uygulayan firmaların ürünlerini tercih etmektedir. ISO üretici ve tüketici açısından memnuniyet, beğeni, tatmin yaratacak nitelikleri ve fiyat üstünlüğünü sağlayan bir ölçüttür.“İyi Laboratuar Uygulamaları” GLP (Good Laboratory Practice) kavramı, laboratuar çalışmalarında da kalite güvenliğini sağlama çabalarının gereği olarak tanımlanmış ve belirli kurallara bağlanmıştır. GLP uygulamaları kalite güvence sistemlerinin bütünleyici öğelerinden biri olup, laboratuar koşulları ve işleyişi konusundaki iyileştirme çalışmalarının bir uygulamasıdır.“Güncel İyi Üretim Uygulamaları” GMP (Good Manufacturing Practice) kavramı, gıdaların güvenliği ve yarayışlılığını garanti altına alan uygulama standartları olarak tanımlanmaktadır. GMP felsefesi, istenmeyen koşulların ve bütün olumsuzlukların belirlenerek uzaklaştırılması ve zararlı olan etkenlerin engellenmesi esasına dayanmaktadır.

Kalite güvence sistemi olan HACCP sistemi, günümüzde pek çok ülke tarafından da gıda güvenliğini sağlama prensibi içinde stratejik hedef olarak alınmaktadır. HACCP, yapılan üretimin tamamında emin olmak için programlı kontroller ile gıda maddelerinden kaynaklanabilecek hastalıkların önlenmesine çalışan bir sistemdir.

Sistemde, gıdanın güvenirliği her şeyin önünde olup temel araç güvenliği olmayanı önlemek esastır. HACCP sisteminin diğer kalite güvence sistemlerinden farkı, tehlikeleri önceden belirleyerek tehlikenin kontrol altına alınmasını sağlanmasıdır.