KTG Hakkında

Türkiye ihracatında 2000 yılından sonra yıldızı parlayan sektörlerden biri haline gelen Kanatlı Sektörü; Türk kanatlı ürünlerinin imajının güçlendirilmesi, kalitesinin, hijyeninin, güvenirliğinin duyurulması ve tanıtılması amacıyla 2011 yılında Kanatlı Ürünleri Tanıtım Grubu’nu kurdu.

İstanbul, Ege, Akdeniz Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçı Birlikleri’nin ortaklığı ile kurulan Kanatlı Ürünleri Tanıtım Grubu, öncelikli olarak; Türk kanatlı sektörünün dünyada hak ettiği konuma gelmesi, sektörün gelişmesi ve kalkınması için yön verici planlamalar yaparak bu doğrultuda çalışmalar yürütmek üzere kuruldu.Bütün süreçlerde işleyişi koordine etmeyi, başka ülkelerdeki profesyonel veri ve uygulamaları derleyerek sağlanan bilgileri sektöre aktarmayı, yurt içinde ve yurt dışında tüketim bilincinin oluşmasına öncülük etmeyi, tüketicinin doğru bilgilendirilmesine ve sağlıklı beslenme bilincinin yerleşmesine aracılık etmeyi amaçlamaktadır.

Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın 07. 01. 2011 tarih ve 100 sayılı talimatları ile 2010/6 sayılı “Sektörel Tanıtım Gruplarının Kuruluşu ve Faaliyetlerine İlişkin Tebliğ” kapsamında kurulan, Tanıtım Grupları ile ilgili 13 Ocak 2011 tarihli 2011/1 sayılı Tebliğ değişikliği sonrasında yeniden şekillenen Kanatlı Ürünleri Tanıtım Grubu, Türkiye’nin ihracat stratejisi doğrultusunda çalışmalarını sürdürmektedir.

Türkiye’de üretilen kanatlı ürünlerini özellikle yurt dışı pazarlarına ulaştırmak ve tanıtmak amacını güden Kanatlı Ürünleri Tanıtım Grubu, yurt dışında “Turkish Poultry Promotion Group” adı altında “Turkish Poultry” markası ile faaliyetlerini yürütmektedir.