Hijyen

Türkiye’deki bütün işletmelerde yasal mevzuatların gerektirdiği biçimde biogüvenlik denetimleri uygulanmaktadır. Bütün üretim noktalarında hijyeni sağlamak için gerekli alt yapı koşulları sürdürülebilir biçimde oluşturulmuştur. Hem otokontrol hem de yasal kontrollerle biogüvenlik koşulları sağlanmaktadır. Süreçler; beyaz ette kesimden paketleme sürecine, yumurtanın üretiminden sofraya kadar risk faktörlerini tamamen ortadan kaldıran standartlarla yürütülür. Başlangıcından tüketiciye ulaşıncaya kadar, üretimin bütün noktaları uzman teknik ekiplerce denetlenmektedir.

Kuluçkahanelerin hijyen ve sağlık kontrolü her altı ayda bir, gerekli görüldüğünde süreye bakılmaksızın, komisyon üyeleri tarafından yapılır. Sağlık kontrolü için gerekli örnekler il veya ilçe müdürlüğünde görevli veteriner hekim veya veteriner sağlık teknisyenleri ve işletme teknik elemanları tarafından komisyon üyelerinin gözetiminde alınır. Kuluçkahaneye ait laboratuar muayeneleri enstitü veya il kontrol laboratuarlarınca yapılır.