Gıda Güvenliği

Türkiye; sağlıklı sürü, sağlıklı gıda, sağlıklı tüketim ve sağlıklı insan hedefine kilitlenmiştir.

İzlenebilirlik bakımından ulusal ve uluslararası mevzuatların gerektirdiği her şey aralıksız yapılmaktadır. Son tüketici noktasından geriye üretimin başlangıcına kadar bütün süreçler en ince ayrıntısıyla takip edilmektedir. Bir pilicin büyüme sürecinde geçirdiği evreler, yediği yemler, aldığı ilaçlar, yapılan aşılar bütün detaylarıyla denetlenir ve kayıt altına alınır. Tüketici olarak, bir yumurtanın ya da pilicin hangi tarladan hangi mısırı yiyerek son aşamaya geldiği bilgisine detaylarıyla ve kolaylıkla ulaşabilmek mümkündür. Türkiye’nin gıda, yem ve hayvan sağlığı mevzuatı, Avrupa Birliğiyle tam bir uyum içinde olup, damızlıktan civcive, civcivden yumurta ve beyaz ete kadar tüm süreçlerde kaliteli ve güvenli üretim yapılmaktadır. Türkiye güçlü bir veteriner servisine sahip olup, Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü (OIE)’nün en saygın üyelerinden biridir.

Tüketicilerin gıdalar konusundaki şikayetlerini kolayca iletebilmeleri için 174 Alo Gıda Hattı kurulmuştur ve kanatlı sektöründeki bütün entegre tesisler HCCP kurallarını uygulamaktadır.

Türkiye’deki gıda güvenliği mevzuatında; bir gıda maddesinin hazırlanması, işlenmesi, üretimi, ambalajlanması, depolanması, nakliyesi, dağıtımı, satışa sunulması ile arzında kullanılan aşamalar ya da işlemler dizisi sistematik olarak gösterilmektedir. Bu mevzuatta, bakanlık veya bakanlık gözetimindeki ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından hijyen uygulamaları dahil, iyi uygulama rehberleri hazırlanmakta ve bakanlık onayından sonra yayımlanmaktadır. Hazırlanan iyi uygulama rehberleri, bilimsel ve teknolojik gelişmeler göz önünde bulundurularak gerektiğinde güncelleştirilmekte ve ilgili sektör için uygulanabilir olması göz önünde bulundumaktadır.

Günümüzde, toplumların en büyük gereksinimi sağlıklı gıda maddeleri temin edebilmektir. Güvenli gıda temini dünyada giderek zorlaşmaktayken, tarım ve gıda sektörünün Türkiye ekonomisindeki büyük yeri ve önemi nedeniyle, bu konu ülkemizde bu konu ön planda tutulmaktadır.

Gıda ilgili politikaların oluşturulmasında, toplumun bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesinde öncelikle konunun uzmanı bilim adamlarından ve bilimsel görüşlerden faydalanılmakta, tüketici organizasyonlarının gıda mevzuatı ve güvenliği ile ilgili gıda politikası sürecine daha çok katılmaları için çeşitli fırsatlar yaratılmaktadır.

Tüketici sağlığına karşı hammadde, tarım uygulamaları ve gıda işleme aktivitelerine bağlı olarak ortaya çıkan riskler irdelenmektedir ve takip edilmektedir. Bu risklerin engellenebilmesi için düzenleyici uygulamalar yapılabilmektedir. Bu düzenlemelerin yaptırımlarının sağlanabilmesi ve takibi için kontrol sistemleri kurulmalı ve işletilmelidir. Gıda güvenliğinin sağlanmasında, entegre bir yaklaşımı mevcut olup, bu Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, belediyeler, üreticiler ve başka ilgili kurum ve kuruluşlar gıda güvenliğinin sağlanmasında ortak sorumluluk taşımaktadırlar.