Damızlık

Sevgiyle üretiyor, sevgiyle büyütüyoruz...

Türkiye’de; dünyanın en kaliteli ırklarından yüksek randımanlı, sağlıklı ve dayanıklı damızlıklar, son sistem modern tesislerde uzman teknik personellerle itinalı bir şekilde yetiştirilir. Damızlık yetiştiriciliği, hastalıklardan ari ve hijyen bölgelerde, son sistem otomasyon sistemleri ile donatılmış tesislerde yapılmaktadır. Kümesler; kamera, ısı, nem takip ve havalandırma sistemleri ile 7 gün 24 saat izlenebilmektedir.

Damızlıkların; bütün süreç boyunca gelişimi periyodik olarak kontrol edilir ve yüksek verimi sağlayacak, en kaliteli yemler yapılarak beslenmeleri sağlanır. Dönemsel bazlarda vücut ağırlıkları alınan ve aşılama işlemleri yapılan damızlıklar, hem işletme hem de devlet tarafından sıkı sağlık kontrollerine tabi tutulur. Bütün bunlar, sürü takip sistemleri ile kayıt altına alınmakta ve geriye doğru izlenebilirlik sağlanmaktadır.

Damızlık işletmelerinin; her türlü hayvan işletmelerine, tüm hayvan kesim ve et işleme yerlerine, pazar yerlerine, yumurta depolarına, et depolarına, yem fabrikalarına, yem ve hayvansal orijinli yem ham maddesi üreten işletmelere, hastalık etkenlerinin bulaşmasına sebep olabilecek benzeri tesislere ve iskan sahalarına uygun uzaklıkta izole bir yerde kurulması şarttır.

Kendi içinde sürekli oto kontrolünü yapan damızlıkçı firmalar her altı ayda bir ve gerekli görüldüğünde süreye bakılmaksızın, devlet tarafından sağlık kontrolüne tabii tutulur. Sağlık kontrolü için sürüyü temsil edecek sayıda örnek, komisyon üyelerinin gözetiminde, il ve ilçe müdürlükleri tarafından görevlendirilen veteriner hekimler veya veteriner sağlık teknisyenleri ve işletme teknik elemanlarınca alınır.

Her aşamasında sürekli takip, sürekli kontroller yapılarak büyük titizlilikle yetiştirilen sağlıklı damızlıklar, sağlıklı son ürünlere ulaşmamızda büyük bir önem taşımaktadır.

Damızlık amaçla kanatlı hayvan yetiştiren kümesler her altı ayda bir, gerekli görüldüğünde süreye bakılmaksızın, sağlık kontrolüne tabii tutulur. Sağlık kontrolü için sürüyü temsil edecek sayıda örnek, komisyon üyelerinin gözetiminde, il ve ilçe müdürlükleri tarafından görevlendirilen veteriner hekimler veya veteriner sağlık teknisyenleri ve işletme teknik elemanlarınca alınır. Laboratuvar tetkikleri enstitü veya il kontrol laboratuvarında yapılır.