AR-GE

Gelişen teknolojinin de katkısıyla en sağlıklı, en verimli, en yüksek performanslı ırkların yetiştirilmesi, insan sağlığına katkı sağlayacak en güvenilir, en lezzetli ve kaliteli kanatlı ürünlerinin üretiminin gerçekleştirilmesi için devlet destekli arge çalışmaları yürütülmektedir. Her aşamada sağlıklı biogüvenlik kurallarına uyulması, sürekli denetimlerle ve sürekliliği sağlanmış bir gelişmeyle bilimsel metotların araştırılıp kullanımı konusunda çalışmalar yapılmaktadır. Bu konuyla ilgili olarak devletle, üniversitelerle ve akademisyenlerle sektörel çalışmalar yürütülmektedir.

Türk Kanatlı Sektörü, Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü üyesidir ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmektedir. Dünya kanatlı sektöründeki genetik gelişmeler, bilimsel değişimler yakından izlenmekte, son sistem teknoloji sektörün gelişimi açısından sürekli yenilenmektedir. Yapılan araştırma sonuçları ve elde edilen veriler yakından takip edilerek ülkemizde kanatlı sektörüne adaptasyonu sağlanmaktadır.

Tavukçuluk sektörüne kalifiye ve doğru eleman yetiştirmek amacıyla Ziraat ve Veteriner Fakültelerinin öğrencileri seçilerek bunlara eğitim bursları verilmiştir. Bu öğrencilere tavukçuluğun önemli konularında seminerler hazırlattırılarak hem bir konuyu derinliğine inceleme ve hem de topluma hitap yeteneklerinin geliştirilmesine katkıda bulunulmuştur. Bu gençler bugün sektörde önemli görevlerde bulunmaktadır.

Türkiye, kanatlı hayvanlar konusunda yapılan yeni çalışmaların tanıtılması, ticari ilişkilerin gelişmesi, dünya pazarlarına açılma anlamında son derece önemli olan Dünya Tavukçuluk Kongresinin 22.sine ev sahipliği yapmış ve konsey toplantısında yapılan oylama sonucunda 4 yıl boyunca Dünya Tavukçuluk Derneği başkanlığını üstlenmiştir.